Kjøvangen velforening er en sammenslutning av hytteeiere og beboere av Kjøvangens sydligere del.
 
 Kjøvangen ligger i Vestby kommune, som er den sydligste kommunen i Akershus Fylke

 Kjøvangen tilhører poststedet Son, og  ligger i en bukt ved Oslofjorden litt nord for Son.                    
 Tar man landeveien fra Son til Kjøvangen er det ca. 2,5 km.
 Vellet ble dannet i 1961 som et resultat av at familien Røed i Vestby leide ut tomter til hyttebygging
 vest for tjernet, langs fjellsiden nedenfor Vardåsen og tilliggende områder. For at folk skulle 
 samarbeidet om tilkomst og felles vei, mente Røed at et pålagt medlemskap i velforening var tingen.  
 Siden har en rekke andre medlemmer langs Kjøvangveien kommet med, som ikke hører til i Røeds 
 området. Kart her.

 Det er tre andre velforeninger i   Kjøvangen.
 1. En forening i familien Åles området i åsen ovenfor Kjøvangen, Kjøvangåsen velforening.
 2. En velforening i området Kjøvangbukten, Vadbakken velforening. 
 3. Og en velforening som er dannet av hytteeierne på Vardåsens vestside - Utsikten velforening.

 
Møtereferater
Siste nytt
Bilder
Medlemsliste
Kjøvangen-boka
Styret
Kontakt oss
Brygga
Vedtekter
            Ansvarlig:
Kjøvangen (c) Velforening
       Jørn Svendsen
MENY
Styret ønsker å formidle mest mulig av sin informasjon til medlemmene via e-post. Vi trenger din e-postadresse.
Send oss din adresse til
post@kjovangenvel.org
Styret

Oppdatert den 1. april. 2019
Kjøvangen Velforening
Flyfoto av Kjøvangen fra 1935
Fra Vestby Historielag sin nettside.
Lokalavis

på nett
Velkommen sommer!